KÍNH GỬI CÁC MẠNH THƯỜNG QUÂN CỦA QUỸ TÂY DU - GO WEST FOUNDATION

Ngày đăng: [Tuesday, April 29, 2014]
Bài đọc liên quan:

Kính thưa các bạn,

Lời đầu thư tôi xin đại diện Quỹ Tây Du - Go West Foundation - xin gửi lời xin lỗi đến những mạnh thường quân đã nhiệt tình đóng góp cho Quỹ trong thời gian qua. Vì lý do thiết kế và viết website của Quỹ có chậm trễ nên chúng tôi chưa có thư cảm ơn và xác nhận cho quý vị đã đóng góp cho Quỹ từ ngày 22/4/2014 đến nay.


Đến 0h00 tối hôm nay, 29/4/2014 giờ Việt Nam, tức khoảng buổi trưa ngày 29/4/2014 tại Hoa Kỳ, chúng tôi sẽ chính thức cho ra đời website tạm ổn về hình thức và nội dung. Nhưng vẫn còn 3 bài quan trọng nhất mà, chúng tôi chưa thể công bố - vì còn bàn thảo kỹ càng với luật sư chính của Quỹ - cho đến ngày khai trương 05/5/2014 theo giờ Việt Nam là:

1. Hiến chương của Quỹ Tây Du (Constitution)
2. Những Quy định và Kế hoạch làm việc của Quỹ Tây Du(Regulations and Schedules)
3. Những Nguyên tắc chủ đạo và điều lệ của Quỹ Tây Du(Rules and Guidelines)

Tên miền của website Quỹ Tây Du - Go West Foundation - gồm có 6 tên miền kể cả tiếng Việt và tiếng Anh như sau:

http://www.gowestfoundation.org/

http://www.gowestfoundation.com/

http://www.gowestfoundation.net/

http://www.quytaydu.org/

http://www.quytaydu.com/

http://www.quytaydu.net/

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng kết nối lá thư cảm ơn và xác nhận các quý mạnh thường quân đã đóng góp cho Quỹ, để quý vị khai báo thuế hằng năm. Vì chữ ký của tôi, và tổ chức Quỹ Tây Du - Go West Foundation - đã được đăng ký với chính quyền tiểu bang Michgan và Liên bang Hoa Kỳ.

Những ai đã đóng góp mà chưa có chứng nhận để khai thuế hằng năm, thì xin vui lòng gửi email theo những thông tin đầu thư mà tôi đã đưa ảnh lên bài viết này, để tôi hoàn tất thủ tục chứng nhận điện tử và gửi lại cho quý vị. Mọi thư từ xin gửi đến hộp thư điện tử sau:

quytaydu@gowestfoundation.org 

Cuối thư, tôi xin một lần nữa cảm tạ tấm chân tình các quý mạnh thường quân. 

BS Hồ Hải
President of Go West Foundation

Asia Clinic, 13h24' ngày thứ Ba, 29/4/2014

Đăng nhận xét

0 Nhận xét