HỌC TIẾNG ANH QUA YOUTUBE

Ngày đăng: [Friday, August 05, 2016]
Thời chúng tôi học tiếng Anh khó khổ hơn bây giờ nhiều lắm. Ai nhà giàu thì có cái máy cassette nghe bằng băng thu âm. Ai nghèo thì tự vào các đài VOA, BBC mà học qua phát thanh chạy bằng pin.

Bây giờ, có internet, đầy đủ các loại video clip của Youtube để học cả hình lẫn tiếng. Chưa hết, sách có kèm đĩa ghi hình tiếng và đủ loại, đủ cấp độ, việc tự học ở nhà hay nơi làm việc, hoặc lúc cà phê một mình. Học bất cứ nơi đâu qua smartphone đều có thể được. Vì học ngôn ngữ là tự lập thời khóa biểu cho mình một phản xạ tập nhiễm kiểu Paplov thì mới thành công. Học ngoại ngữ mà không luyện tập, tiếp xúc thì không thể thành được. Nghèo cũng học giỏi ngoại ngữ dễ dàng, bạn nào bảo nhà mình nghèo, nên không có tiền học ngoại ngữ là không đúng.

Hôm nay tôi thử đưa ra cách học tiếng Anh qua clip về "Birds-of-Paradise project Introduction - Giới thiệu dự án thiên đường của những loài chim" bằng cách nghe đi, nghe lại, có mở phụ đề tiếng Anh vài lần để nói theo và sau đó bỏ phụ đề tiếng Anh nghe đi, nghe lại và ghi chép lại rồi dịch ra tiếng Việt. Đây là một cách để chúng ta học tiếng Anh về từ vựng, học nói, nghe, học dịch, học viết và học cả những vấn đề khoa học tự nhiên rất thú vị của thiên nhiên kỳ bí. 

Tôi sẽ ghi chép mỗi đoạn câu tiếng Anh trước, sau đó là doạn dịch tiếng Việt ngay dưới đoạn câu nghe được từ tiếng Anh ở bài này. Clip tôi học là clip sau đây:

Birds-of-Paradise project Introduction

BIRDS-OF-PARADISE PROJECT INTRODUCTION

They go from expected to extraordinary in a blind of an eye. You are awestricken; they transform themselve into something that you have been never seen before. They swagger and serenade, they dance and display. They're unlike any creatures on the earth and of the most astounding phenomena ever witnessed. The Birds of Paradise found here in the nearly impenetrable mountains and valley of the island of the New Guinea. In the greatest remain tract of rain forest in the entire Asia Pacific region, they exit nowhere else on the earth.

Những con chim đi tới từ hy vọng đến lạ lùng chỉ trong một chớp mắt. Bạn bị kinh ngạc; chúng tự biến đổi một số kiểu hình mà bạn đã không bao giờ được thấy trước đó. Chúng lịch sự, chúng hát tình ca, chúng nhảy múa và khoe mình. Chúng không giống như bất kỳ sinh vật trên trái đất và các hiện tượng đáng kinh ngạc nhất đã từng chứng kiến. Những con chim ở thiên đường tìm thấy ở đây trong những ngọn núi, và thung lũng mà gần như bất khả xâm phạm của đảo New Guinea. Nơi mà vẫn còn lượng mưa lớn nhất trong toàn bộ khu vực Châu Á Thái Bình Dương, chúng ở một nơi hoàn toàn khác với bất cứ nơi nào trên trái đất.

The vast, vast majority of the land around here has no road access, they are just looking up into a wall of steep slope and you can tell that this is just ridge after ridge and valley after valley. Evolutionary Biologist Ed Scholes and Wildlife photographer Tim Laman have spent the better part of a decade trekking into this isolated wilderness in pursuit of all the thirty nine species of these miraculous birds.

Rộng lớn, đa số các vùng đất xung quanh đây còn chưa có đường đi, chúng chỉ như là một bức tường có độ dốc lớn và bạn có thể nói rằng đây chỉ là sườn núi sau sườn núi và thung lũng sau thung lũng. Nhà sinh vật học tiến hóa Ed Scholes và nhiếp ảnh gia động vật hoang dã Tim Laman đã dành một thập kỷ đẹp nhất đời mình để vào nơi hoang dã bị cô lập này cho việc theo đuổi của tất cả ba mươi chín loài của những con chim kỳ diệu này.

Well. the only way to see the king Birds-of-Paradise is to climb up into the trees, where they live, so I'm headed up to my platform.

Vâng. Cách duy nhất để xem vua của những-con-chim-của-thiên-đường là trèo lên cây, nơi chúng sống, vì vậy tôi phải làm sàn ở trên ngọn cây. 

They've been phographing, analyzing, and recording their every move, every behavior in attempt to comprehend their secrets, and in doing so revealing extreme examples of the miracle of evolution.

Họ đã chụp ảnh, phân tích, và ghi lại mọi chuyển động của chúng, trong nỗ lực để hiểu mỗi hình vì, những bí mật của chúng, và khi làm như vậy để tìm ra những mẫu tỉ mỹ nhất của sự huyền diệu của sự tiến hóa.

The Birds-of-Paradise represent one of the singular events in evolution that stand out that are extraordinary. They're something that's without precedent, something that evolved that's so unique and so exceptional that you're driven to say why or, you know, how did that happen, how did come to be.

Những-con-chim-của-thiên-đường đại diện cho một trong những sự kiện đặc biệt trong quá trình tiến hóa nổi bật đó là sự lạ thường. Chúng là một cái gì đó không có tiền lệ, một cái gì đó mà tiến hóa rất độc đáo và rất đặc biệt mà bạn bị thu hút để trả lời tại sao hoặc, bạn biết đấy, sự tiến hóa kỳ lạ đó diễn ra như thế nào, làm thế nào để đạt được.

The birds-of-paradise are remarkable not only for their exceptional beauty and almost other worldly appearance, but veritable living textbooks on adaptation and sexual selection. The female are looking at the whole package and can discern something about him by minor variation. The more complex it is the harder it is to make it is to look right. If one little feature is out of whack you're going to be able to tell.

Những-con-chim-của-thiên-đường được chú ý không chỉ vì vẻ đẹp đặc biệt của chúng và chúng xuất hiện ở thế giới khác hooàn toàn, nhưng lại là những cuốn sách giáo khoa sống thật sự về sự thích ứng và chọn lọc giới tính. Những con chim mái đang đang chăm chú vào toàn bộ cách thể hiện và có thể phân biệt được điều gì đó khác biệt nhỏ của chim trống. Phức tạp hơn là khó nắm bắt để nhìn đúng sự khác biệt rất nhỏ này. Bạn có thể thấy nếu một chi tiết nhỏ không giị trị.

What about New Guinea had led to these birds evolving here and nowhere else? What function do their outrageous plumes and ornaments play and what exactly are they doing?

Cái gì đã đưa đến những con chim tiến hóa ở đây, New Guinea mà không nơi nào khác? Tác động nào đã làm cho những con chim ở đây có bộ lông đẹp sặc sỡ thái quá và chính xác là chúng đang làm gì?

For me, it still always go back to the original driving question, you know, and that's how did it happen. How did the birds-of-paradise come to be?

Đối với tôi, là vẫn luôn trở lại câu hỏi ban đầu, bạn biết rồi đấy, và đó là cách nó đã xảy ra. Làm thế nào mà những-con-chim-của-thiên-đường đạt được?

Witness diverse strategies of evolution at work and experience one of nature's most extraordinary hidden wonders up close. A world where beauty and behavior are intertwined, a spectacle not possiple any other place on earth.

Chứng kiến cận cảnh những ​​chiến lược đa dạng của sự tiến hóa trong công việc và kinh nghiệm một trong những kỳ quan ẩn phi thường nhất của tự nhiên. Một thế giới mà vẻ đẹp và hành vi được đan xen, một cảnh tượng không thể có bất kỳ nơi nào khác trên trái đất.

Rất hay, và rất có nhiều cách để tự học, mà các bạn không cần đền trường lớp. Dĩ nhiên để học bằng cách này các bạn phải qua phần cơ bản về tiếng Anh. Và có rất nhiều những clip, website, phần mềm để các bạn học tiếng Anh từ cơ bản. Tùy thoe trình đô mỗi người mà chọn lựa cho phù hợp.

Với một clip này các bạn có thể học 1 tuần hay 1 ngày tùy theo khả năng của mỗi người. Vấn đề quan trọng nhất là đừng vội vàng, mà phải thuộc nằm lòng toàn bộ nội dung và hiểu trực tiếp bằng tiếng Anh.

Chúc thành công.

Sài Gòn, 13h30' ngày thứ Sáu, 05/8/2016

Đăng nhận xét

0 Nhận xét