VIDEO ONLINE DÀNH CHO CÁC NHÀ GIÁO DỤC, TÂM LÝ HỌC VÀ TÂM THẦN HỌC

Ngày đăng: [Tuesday, December 22, 2009]


Mấy hôm nay thông tin về y học, giáo dục và tâm lý học cứ dồn dập đổ về. Tôi đọc, nghe mà muốn ứ nự. Không có thời gian viết bờ lốc, bờ liếc gì cả. Mặc dù còn những thông tin về biochemistry, biology và bioinformatics của thế giới mỗi tuần nó tống đến tôi khoảng từ 30-50 những phát minh thật kinh hoàng. Kiểu này chắc sắp vào nhà thương khùng vì quá tải thông tin?


Đúng là thế giới khoa học ngày nay đang đi đến chỗ vô cùng và quá chi tiết. Với những khả năng hữu hạn của bộ óc con người khó mà ôm nỗi, ngay cả chỉ ôm cái tựa của phát minh cũng không thể kham được, huống hồ chi nói đến ôm hết nội dung của các phát minh!


Thế nhưng lọc ra, cũng thấy cần thiết phổ cập cho các thầy giáo có tâm huyết về các ngành: giáo dục, tâm lý học và tâm thần học về các vấn đề Phân tâm học thần kinh (Neuropsychoanalysis). Ai thích thú với triết học của Freud có liên quan đến giáo dục, tâm lý học và y học về tâm thần thì chịu khó vào The candidate perspectives from an Evolve Psychoanalytic Community mà nghe nhé. Các bạn thấy sẽ có những ô vuông, trong đó có tên từng giáo sư hoặc các nhà khoa học được viết bằng chữ màu xanh. Các bạn rê chuột vào nó sẽ hiện lên giao diên giới thiệu họ và bạn cứ click chuột vào. Nó sẽ bật lên 1 video thảo luận của khoa học gia đó đang được phỏng vấn các vấn đề liên quan về Phân tâm học, tâm lý học và tâm thần học với cộng đồng có liên quan đến những ức chế, những san chấn tinh thần ... và cách để truyền nghị lực cho đối tượng như thế nào trong cuộc sống thời hiện đại.

Còn vào đây là dành cho các nhà phân tâm học thần kinh.Chúc vui, nhưng không bị khùng điên ba trợn. Hehehe,

Đăng nhận xét

0 Nhận xét