TRƯỜNG CÓ CHẾ ĐỘ HỌC BỔNG CHO DU SINH Ở ILLINOIS(1)

Ngày đăng: [Thursday, October 28, 2010]
Bài viết của Hồ Nguyễn Anh Minh thực hiện từ 8h27' PM, ngày 28/9/2007, được biên tập, bổ sung và đưa lên blog. Đây là những bài viết nằm trong tập 2 của bộ sách: Làm thế nào để nhận học bổng du học ở Mỹ. Cần đọc thêm các bài liên quan ở các links trước.

Illinois cũng là một tiểu bang nằm ở miền Trung Tây nước Mỹ. Phía Tây của Illinois giáp với Iowa và Missouri. Phía Nam tiếp giáp với Kentucky. Phía Đông chủ yếu tiếp giáp với Indiana, một phần nhỏ tiếp giáp với hồ Michigan, một trong 5 hồ nỗi tiếng gọi là Ngũ Đại hồ. Và phía Bắc tiếp giáp với Wisconsin. Thủ phủ của Illinois là thành phố Springfield. Ở Illinois có 154 trường cả 2 và 4 tear colleges đã được công nhận tính cho đến nay. Trong đó có 17 trường đã được ghi nhận có chế độ học bổng cho du sinh trên tòan thế giới.

Tôi phải nói thêm về ngữ nghĩa một số từ về giáo dục của Mỹ, đặc biệt là chữ Art. Nếu không quan tâm các bạn sẽ hiểu chữ Art là nghệ thuật, nhưng người Mỹ thì không như thế. Người Mỹ xem những ngành nào ngòai khoa học tự nhiên là Art, ví dụ: Education, Economics, v.v... là Art, chứ không phải chỉ có cầm kỳ thi họa mới là Art. Một khi đã là Art thì đòi hỏi sự chính xác như tóan, lý, hóa, sinh, và các khoa học ứng dụng khác như engineering, medicine, v.v... là không có. Cho nên lý thuyết kinh tế học luôn thay đổi là vậy. Một lý thuyết kinh tế được giải Nobel năm trước, thì năm sau có thể lỗi thời, vì nó là Art.

Xin nhắc lại, những ghi nhận trong tất cả các bài viết này là cho đến hôm nay. Các bạn nên tìm kiếm thêm các trường chưa được ghi nhận thì cơ hội nhận học bổng với số tiền mỗi năm cao sẽ là rất có thể. Hãy chịu khó để kiếm tiền bằng trí tuệ chính đáng của mình là một điều đáng quí. 14 trường đó như sau:

1. Augustana College: Ở Mỹ có 2 trường mang cùng tên này, một ở South Dakota dạy cử nhân và cao học. Trường còn lại là trường này chỉ dạy cử nhân. Cả 2 là trường tư thục và không có tên trong 373 trường tốt nhất nước Mỹ. Tuy yêu cầu nhập học không cao, nhưng học phí của trường ở Illinois lại cao. Các ngành mạnh của trường này là: Business/Marketing, Biology, Pre-medicine & Pre-medical studies, Pre-Law, Psychology, Visual & Performing Arts và Foreign Language & Literature. Ghi nhận năm 2009 có 36 du sinh nhận gói học bổng trung bình là 18.000USD/năm. Có đến 98% sinh viên nhập học bậc đại học nhận được học bổng. Bạn nào có nhu cầu để học chương trình cử nhân cho việc vào y, luật khoa thì đây là một chọn lựa không tồi.

2. DePaul University: Là một trường tư thục đào tạo cả 2 và 4 year College đến tiến sĩ. Có trong danh sách 373 trường tốt nhất nước Mỹ. Tuy vậy, yêu cầu nhập học không cao và học phí tương đối rẻ so với các trường tư khác trong tiểu bang Illinois. Có đào tạo y khoa. Các ngành mạnh ở DePaul là: Accounting, Communication Studies/Speech, Communication & Rhetoric, Psychology, Social Sciences, Computer & Information Sciences và Visual & Performing Arts và Education. Tuy có đến 88% sinh viên nhập học bậc đại học nhận được học bổng, nhưng ghi nhận học bổng trung bình cho du sinh năm 2009 là 5.000USD/năm và có 10 sinh viên nhận được. Bạn nào quan tâm thì vào đây tham khảo.

3. Elmhurst College: Cũng là trường tư, không có tên trong 373 trường tốt nhất nước Mỹ. Trường này đào tạo cà 2 và 4 year College đến cao học. Nhập học đòi hỏi tương đối và học phí cũng tương đối rẻ so với mặt bằng ở Illinois. Các ngành mạnh của trường này gồm: Business/Marketing, Education, Health Professions & Nurse, Psychology và Social Sciences. Có 95% sinh viên nhập học nhận được học bổng. năm học 2009 ghi nhận có 20 du sinh nhận gói học bổng trung bình là 12.467USD/năm. Bạn nào quan tâm thì hãy vào đây để tham khảo.

4. Illinois College: Đây cũng là một trường tư thục nhỏ, không có tên trong 373 trường tốt nhất nước Mỹ. Nhưng có giá học phí rẻ và yêu cầu nhập học trung bình. Tuy vậy các ngành mạnh của trường này gồm có: Biology, Social Sciences, Interdisciplinary studies và cdó đến 6% sinh viên xong cử nhân nhập học vào trường Y thì không đến nỗi là trường tệ. Bạn nào có điểm số không cao có thể quan tâm đến trường này, vì năm 2009 có 38 sinh viên xin nhập học và cả 38 người đều được học bổng trung bình mỗi gói 10.000USD/năm.

5. Illinois Institute of Technology: Cũng là trường tư dạng như MIT và CIT đã nói trong những bài trước. Cũng là 1/373 trường tốt nhất nước Mỹ. Qui mô trường này cũng như CIT ở California, nhưng yêu cầu nhập học thuộc lọai tương đối không cao như CIT và MIT. Đào tạo cả cử nhân, cao học và tiến sĩ. Các ngành mạnh chủ yếu là kỹ thuật và khoa học tự nhiên như: Engineering, Architecture, Computer & Information Sciences và Biology. Ghi nhận đến năm 2009 thì có 301 du sinh nhập học bậc đại học nhận gói học bổng khỏang 9.200USD/năm. Song học phí thuộc lọai đắc đỏ ở Illinois. Bạn nào quan tâm thì vào đây nghiên cứu.

Hôm nay tạm thời 5 trường, vì không có thời gian bà con thông cảm,

Asia Clinic, 18h16' ngày thứ Sáu, 28/10/2010. 

Đăng nhận xét

0 Nhận xét