NHỮNG TRẢ LỜI VỀ PERAMIVIR CỦA FDA

Ngày đăng: [Saturday, November 07, 2009]
Sau khi thông báo cho phép sử dụng Peramivir ngày 30/10. Hôm qua, FDA đã hoàn thành 20 câu hỏi và trả lời về Peramivir. Ai cần tham khảo thì vào link tớ đã chèn vào bài viết này mà đọc.


Chúc hạnh phúc, cuối tuần vui vẻ.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét