NHÌN LẠI 2009

Ngày đăng: [Thursday, December 31, 2009]

Một năm lại sắp trôi qua, cũng cần nhìn lại sự được mất dưới cái nhìn duy lý. Về mặt triết học cần xác định bản thể luận và nhận thức luận của những vấn đề. Có thể tóm tắt một số vấn đề như sau:


+ Về tư tưởng, có một số bất cập trong các khái niệm cho kinh tế để làm nền tảng cho kiến trúc thượng tầng bền vững. Dù có một số sự kiện không biết vô tình hay cố ý về lịch sử, nhưng sự bạch hóa một số vấn đề cho thấy tư duy về mặt tư tưởng có tính tích cực như câu chuyện anh hùng Lê Văn Tám hay bạch hóa quốc phòng etc...


+ Về lý luận, Mọi bất cập xã hội bắt nguồn từ lý luận chưa tìm ra hướng đúng và không biện chứng. Có lẽ loạt bài Nói chuyện triết học của người ngoại đạo của tôi đủ để nói lên những gì mà các nhà lý luận cần xem lại để có một nhận thức luận tốt cho tình hình đất nước để đưa ra nhận thức luận đúng cho thời kỳ mới. Đặc biệt, cho lần đại hội thứ XI của đảng sắp đến ở năm 2011.+ Về chính trị, Vẫn còn trên đường đi tìm bản thể luận, dù có kiên định con đường định hướng xã hội chủ nghĩa. Song khi chưa có khái niệm thì vẫn chưa có nhận thức luận cho vấn đề. Dù gì đi nữa thì đã nói đi theo kinh tế thị trường thì không thể cho mình là xã hội chủ nghĩa được. Chính trị ổn định, nhưng chính trị đã xen vào đời sống xã hội quá sâu để dẫn đến những quyết định còn bất cập và bao bất cập ở các ngành trong xã hội.+Về văn hóa, cần xây dựng những thế hệ trẻ với tri thức thời đại mang tầm của thời đại thông qua giáo dục có định hướng tốt. Không nên để bàn tay chính trị xen vào quá nhiều như lâu nay, làm tha hóa con người.Hậu quả dân trí Việt thấp chưa đủ để xứng với thời hội nhập.+ Về kinh tế, vì kiến trúc thượng tầng còn loay hoay thì kinh tế cũng còn lắm bất cập khi chưa có một mô hình đúng và những hệ quả của nó. Hệ quả đó không có gì khác hơn là lạm phát và thiểu triễn. Một phép tính đơn giản, đồng Việt Nam so với đồng đô la Mỹ đã mất giá 12.8% trong năm 2009. Mặc dù đồng USD đã mất giá so với đồng tiền mạnh trên thế giới đấn 15% trong năm 2009.


+ Về ngoại giao, đã có chiến lược rõ ràng theo đấu sách của Tôn Tử: "Dĩ bất biến, ứng vạn biến" mà cụ Hồ đã áp dụng ngay từ ngày đầu gầy dựng đất nước. Chiến lược này đã mang lại chính sách ngoại giao có tính tích cực trong năm qua, qua những sự kiện là ủy viên không thường trực hội đồng bảo an LHQ và từ thế yên lặng đối phó với Trung quốc ở biển Đông ta đã biết lên tiếng về chủ quyền. Nhưng, về con người cũng còn lắm tha hóa và tham nhũng làm hoen ố hình ảnh quốc gia, dân tộc.


+ Về giáo dục, thì câu chuyện trăm năm trồng người vẫn cứ cải cách và cải cách lần sau tệ hơn lần trước. Chỉ một điều đơn giản mà không ai làm đó là: Cứ xem người ta làm sao thì mình làm vậy, không cần nghiên cứu, không cần cải cách. Còn muốn cải cách thì cần xem lại những hạt sạn trong quản lý và cần cái nhìn duy lý cho giáo dục. Cần nhìn thấy bế tắc giáo dục Việt bắt nguồn từ chính trị đã lấn quá sâu vào giáo dục, cho nên có những qui chế không hợp lý - để đưa ra giải pháp phù hợp.+ Về y tế, cũng loạt 6 bài: Y tế Việt Nam cần thay đổi gì sẽ trả lời ngành y tế cần làm gì cho tương lai sự chăm sóc sức khỏe dân Việt.

+ Về vấn đề đô thi hóa, đây là vấn đề nhức nhối ở các đô thi lớn hiện tại và các đô thị trung và nhỏ trong tương lai. Do tư thế và tâm thế hội nhập chưa được chuẩn bị đàng hoàng, nên hiện trạng của qui hoạch đô thị không xứng tầm với tiến trình đô thị hóa, dẫn đến bao bất cập: ách tắc giao thông, ngập úng nặng nề, ô nhiễm môi sinh, ect...Tóm lại, trong năm 2009 đầy sóng gió với sự tác động của suy thoái kinh tế toàn cầu và chuẩn bị cho con đường đi cho sau 2011, Việt Nam vẫn còn lắm bất cập nằm trong một vòng xoắn bệnh lý, có những cơn cấp tính trên nền mãn tính chưa có thuốc chữa. Tất cả mọi bất cập ấy thể hiện do hậu quả của một tư duy và lý luận chính trị không biện chứng dẫn đến giáo dục yếu kém, kinh tế thiểu triễn và lạm phát, kiến trúc thượng tầng còn đang mò mẩm etc... Nên hậu quả của những vấn đề trên đã dẫn đến tha hóa và tham nhũng hầu hết ở mọi ngành trong cơ sở hạ tầng của đất nước. Nước Việt đang rất cần một tư duy biện chứng cho những bước đi vững chải.


Năm mới hạnh phúc và phát triễn vững bền đến mọi nhà và đất nước,1h18 ngày 31/12/2009

Đăng nhận xét

0 Nhận xét