KIẾP TẰM

Ngày đăng: [Thursday, November 19, 2009]
Kiếp tằm thì phải nhả tơ, câu chuyện ngụ ngôn mà tôi được Bà kể từ tấm bé, hôm nay hiện về. Không phải ngẫu nhiên mà nó hiện về trong tâm trí tôi trong lúc này. Trong một tháng nay, trên một vài phương tiện truyền thông internet có nhắc đến tên tôi nhiều lần. Trong đó, một lần làm tôi aí ngại, rồi đâymột lần nữa làm tôi phải có entry này. 


Thậm chí có trang copy và paste bài tôi mà không hỏi chủ nhân 1 câu, như ở đây, và nhiều nơi khác nữa.

Tôi mệnh Thái âm, có Thái dương chính chiếu về được xếp vào nhóm Nhật Nguyệt Tịnh Minh chiếu hư không chi địa thuộc bộ Cơ Nguyệt Đồng Lương. Mệnh có  Khoa, Riêu, Y, Hư. Phúc có Quyền và Bạch Hổ ngộ Hình, nhưng Điền-Quan ngộ triệt và Tật-Tài ngộ tuần. Ông cụ lấy lá số tử vi cho tôi bảo với mẹ tôi rằng: "Thằng này có bộ chính tinh và phụ tinh tuyệt đẹp, đóng đúng chỗ, thông minh hơn người, nhưng chỉ khổ nỗi là đàn ông quan trọng ở Quan, Điền, Tài. Nhưng tất cả đều bị khóa. Nên kiếp này nó làm kiếp tằm để nhả tơ. Bà không nên cho nó vào chốn công đường mà hại thân. Làm y hay làm giáo thì được, nhưng chỉ làm ở ngoài chốn công đường".

Ngẫm lại, cho đến giờ này đã qua bên kia cái dốc cuộc đời mới thấy đúng gần như 100%.


Ai sinh ra đời cũng có một nhiệm vụ. Nhưng không ai biết mình được hoặc bị làm nhiệm vụ gì? Vì thế ai cũng cố sống và hy vọng để làm cái mà mình chưa biết. Kẻ may thì làm được khối việc cho đời. Người không may thì vấp ngã khi chưa làm được gì. Kẻ ác thì xả rác vào đời. Người thiện thì dọn rác. Khi hiểu được mình sinh ra đời để làm gì là lúc cũng sắp rời xa đời.

Kiếp tằm thì phải nhả tơ cho đời. Tôi không có ý nguyện gì hơn như một số thông tin đã "thương hay ghét" để ban cho tôi đặc ân là làm "dân chủ với một hình thái khác". Tôi muốn sửa cái đã có hơn là đập cái cũ để làm cái mới. Vì tôi sống đã 3 giai đoạn xã hội, tôi chưa thấy cái mới tốt hơn cái cũ ở xứ này. Tôi mong quý vị đã ban đặc ân này cho tôi nên ít hoặc không nên quan tâm đến tôi để tôi làm chuyện nhả tơ cho đời. Đừng nâng tôi lên quá độ để rồi tôi chết như nàng Thị Tơ qua câu chuyện ngụ ngôn mà ngày xưa Bà tôi đã kể.

Mong lắm thay,

Đăng nhận xét

0 Nhận xét