CẦN CÓ LỘ TRÌNH?

Ngày đăng: [Friday, July 31, 2009]

Hôm qua đọc bài trên bào Tiền Phong online, và hôm nay đọc trên Vnexpress, thấy chính phủ lấy ý kiến kiểm tra khí thãi xe gắn máy và nghiên cứu thu phí giao thông xe cá nhân ở các thành phố lớn để chống ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường.

Không biết vì lý do gì? Song, kiểm tra khí thãi xe gắn máy là điều ai cũng ủng hộ vì môi trường. Thu phí xe cá nhân thì cũng nên làm. Nhưng theo hiểu biết của tôi chuyện thu phí xe gắn máy đã được thực hiện bằng cách tính trên mỗi lít xăng sử dụng khi bán xăng cho mọi người rồi, không biết bây giờ thu phí là thu phí gì nữa?

Chính phủ đã làm từng làm nhiều việc lớn, nhỏ như: dự án Bauxite Tây Nguyên, đội mũ bảo hiểm trong tòan dân ... Và đã để lại nhiều bất đồng thuận vì không có lộ trình. Mặc dù, bằng quyền lực chuyên chính vô sản thì có thể cái gì làm cũng được. Song làm để đem đến mất lòng dân thì có nên làm nóng vội vì một lý do gì đó mà không giải thích cho dân tường tận hay không? Ngòai ra, chưa nói đến sẽ có những bất cập xảy ra như: Làm sao để người dân kiểm tra khí thãi xe mà tránh được phiền hà về thời gian và nhũng nhiểu của lực lượng kiểm tra khí thãi và cảnh sát giao thông? Làm sao giải thích phí xe cá nhân là lý do gì khi người dân đã đóng nó từ tiền mua xăng rồi? v.v... và v.v...

Một đất nước nhiệt đới gió mùa, phương tiện giao thông chính là xe gắn máy cá nhân., hơn 80 triệu chiếc đang lưu hành, khác với xứ ôn đới thời tiết khắc nghiệt, nên ô tô là phương tiện chính. Thiết nghĩ chính ô tô nhiều mới gây ách tắc giao thông, còn xe gắn máy thì làm sao gây tắc đường? Và như vậy, tắc đường là do đâu? Do tư duy nhiệm kỳ trong giải quyết bài tóan giao thông của tầm các lãnh đạo "giỏi" hay do xe gắn máy? Nên cần phải có lộ trình làm rõ lý do đưa ra các phí này một cách thận trọng vẫn tốt hơn là làm một cách vội vã như những việc đã làm sai rồi sửa như lâu nay vẫn làm ở cái làng lớn Việt Nam này.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét