BÀN LUẬN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Ngày đăng: [Tuesday, February 02, 2010]
Thân gửi đến các bạn trẻ sẽ cùng làm việc với tôi vào thứ sáu, ngày 05/02/2010 về vấn đề nghiên cứu khoa học. Tài liệu thì tôi đã gửi đến các bạn đọc trước hơn nữa tháng rồi. Hôm nay tôi muốn khu trú những gì để các bạn cần chú ý trước khi chúng ta thảo luận. Vì tất cả chúng ta đều đã là người hoàn thành chương trình đại học hoặc sau đại học. Nên cách chúng ta cùng làm việc là thảo luận và ôn lại những gì chúng ta còn khúc mắc, chưa tỏ tường. 

Vì trên cương vị là người đi trước được các bạn tín nhiệm làm người dẫn dắt để các bạn đi theo. Nhưng có thể tôi cũng sẽ có những ý kiến không hoặc chưa hiểu hết vấn đề khi các bạn sẽ đặt ra. Dù sao thì tôi cũng muốn đưa ra rõ ràng cuộc thảo luận của chúng ta trong ngày ấy. Và trên quan điểm này, cái gì tôi chưa tỏ, tôi sẽ tìm cách tốt hơn cho các bạn trong lần thảo luận sau.

Vấn đề nghiên cứu khoa học mà tôi muốn mang đến với các bạn gồm 2 phần chính:

1. Phương pháp nghiên cứu khoa học.
2. Thống kê trong nghiên cứu khoa học.

Tất cả đều mang tính thực tiễn và cụ thể từ lý thuyết đến thực hành tại thảo luận. Cho nên các bạn cần đọc và tham khảo tài liệu trước khi chúng ta thảo luận. Tôi chỉ làm chuyện gợi ý và giải thích cho các bạn tự làm việc. Với 2 vấn đề lớn như trên, nếu ai chưa được học thì nó là một sự làm việc cật lực suốt nhiều tháng. Ai đã từng học nghiên cứu khoa học thì việc ôn lại và hiểu đúng từng khái niệm, ứng dụng được từng vấn đề trong thực tiễn nghiên cứu cũng là một việc không dễ dàng.

Cho nên tôi lập topic này với 2 mục tiêu chính:
1. Thông báo đến các bạn.
2. Thảo luận những gì các bạn còn thắc mắc trước và sau khi thảo luận vào ngày 05/02/2010 và sau đó.

Thân chào và chúc mọi người hạnh phúc với topic này,

Asia Clinic, 8h55 AM 02/02/2010

Đăng nhận xét

0 Nhận xét