ĐẶNG VÀ MAO

Ngày đăng: [Friday, October 02, 2009]

Tôi xin bắt đầu bài viết với tựa đề: Đặng trước và Mao sau. Thiết nghĩ sau khi đọc một số tác phẩm về thời kỳ cận đại của Trung Quốc:
1. Phía sau bức màn Trung Nam Hải.
2. Bóng ma trên quãng trường Thiên An Môn.
3. Lưu Thiếu Kỳ và ân oán Trung Nam Hải.
4. Mao, những điều chưa biết.
5. Mao Trạch Đông, sự nghiệp chính trị và tình dục.
6. 27 án oan qua các thời đại của Trung Quốc.
7. Mao, ngàn năm công tội.
8. Mưu lược Đặng Tiểu Bình.
9. Năm đời chủ tịch quân ủy trung ương Trung Quốc.

Mọi người chỉ chú tâm vào Mao, kể lể, kết tội và tôn sùng đủ thứ quanh Mao. Thế nhưng, có lẽ đất nước và người dân Trung Quốc phải cảm ơn Đặng mới đúng. Có 2 việc cốt yếu mà họ phải cảm ơn Đặng muôn đời là:
1. Đặng đã cỡi trói cho người dân Trung Quốc biết tự lực, tự cường dưới lý luận của mình gồm 2 trong 4 điểm: Chủ nghĩa Marx-Lenin - Sự trung thành với Đảng - Phục tùng lãnh tụ và tư tưởng Mao Trạch Đông. Khi Mao còn sống, Đặng đã giữ nguyên vẹn 4 điểm này để mong tồn tại để chờ ngày nắm quyền và thực hiện 2 thôi, đó là: Chủ nghĩa Marx-Lenin - Sự trung thành với đảng.
2. Điều thứ hai mà nhân dân TQ phải nhớ ơn Đặng là Đặng đã bật đèn xanh cho giới văn nghệ sĩ, nhà phê bình làm mất 2 điều còn lại là: Phục tùng lãnh tụ và tư tưởng Mao Trạch Đông. Vì thế, qua đó thế giới mới có những tác phẩm có tính sử thi mà tôi đã liệt kê ở trên. Bên cạnh sự muốn lật đổ thần tượng một cách ngấm ngầm, đồng thời cũng để hình tượng Mao trên bàn thờ để Đặng làm nhà sư cải cách hưởng oản. Và ông đã biết đưa lý luận của mình vào thay thế tư tưởng Mao: "Mèo đen hay mèo trắng không quan trọng miễn là nó bắt được chuột".

Sau cuộc nội phạt và thanh trừng nội bộ kiểu Đặng năm 1989, sự kiện Thiên An Môn đẫm máu, Đặng đã thay đổi hình thái xã hội Trung Quốc từ sự tham chính của an ninh và quân đội của đế chế Mao. Hình thái xã hội Trung Quốc đã hiện đại như ngày nay: tam quyền phân lập và an ninh với quân đội không được quyền tham gia chính trị, nhưng dưới sự nắm giữ của vị chủ tịch quân ủy trung ương để thức hiện đúng và đủ tư tưởng của Mao: "Chính trị là chiến tranh không có đổ máu, trong khi chiến tranh là chính trị có đổ máu. Họng súng đẻ ra chính quyền". Từ đó mọi quyền hành nằm trong tay của chủ tịch quân ủy mà vị này không cần tham gia bất kỳ 1 chức vụ nào khác trong hành pháp hay lập pháp, nhưng vẫn đảm bảo thao túng chính trường Trung Quốc.

Hôm trước có bài báo của Nhân Dân Nhật báo đưa tin Việt Nam sao y bản chính hình thái xã hội Trung Quốc trong cải cách là sai hoàn toàn. Vì hình thái xã hội Việt vẫn còn là hình thái xã hội thời chiến tranh. Trong khi hình thái xã hội Trung Quốc đã được Đặng cải cách thành thời bình để tiện việc phát triễn kinh tế hơn là lo bảo vệ đất nước như hình thái xã hội thờ chiến của Việt Nam. Phải chi Việt Nam mình có được một người như Đặng?

Asia Clinic, 12h33' ngày 02/10/2009

Đăng nhận xét

0 Nhận xét