KHÓ KHĂN NGHÌN TRÙNG

Ngày đăng: [Friday, April 22, 2011]
Chỉ mới bước sang quí hai của năm Tân Mão, nhưng muôn vạn khó khăn đang bao vây nước Việt. Khó trong, khó ngoài, mà mọi cái khó là do tự đảng và nhà nước làm nên. Đó mới là điều đáng sợ. 

Tính đến hôm nay, mười bảy sự kiện lớn trong nước từ sau tết nguyên đán, đã nói lên hết những khó khăn do tự chính sách và chiến lược của đảng và nhà nước gây ra.

Về kinh tế, nhìn ra thế giới, đồng đô la cứ mất giá mà giá của nó trong nước lại tăng. Đồng tiền Việt mất giá, dân chúng không biết làm sao để tính cho từng bó rau, con cá cho từng bữa ăn.

Về chính trị, câu chuyện bẻ từng chiếc đủa của một bó đủa của người bạn phương Bắc đang từng bước thực thi, trong cục diện hết biển Đông rồi đến rừng sâu, sông nước.

Nhìn lại nội địa, thì nội xâm đang hoành hành, nhưng người ta cứ bảo là các thế lực thù địch cả trong lẫn ngoài phá hoại. Trong khí đó, người dân vẫn rất hiền hòa, nhẫn nhục chịu đựng lo ngày hai bữa để qua cơn hoạn nạn.

Mọi chuyện cũng đã được tiên đóan trong bài viết Nhìn lại 2010. Thiết nghĩ không còn gì để viết. Song cái cơ bản là gì mà nghìn trùng khó khăn vậy?

Có lẽ, chỉ có một biện pháp để cứu nền kinh tế, để sau đó là cứu sự ổn định chính trị là việc quản lý ở cơ sở hạ tầng đảng không nên ôm đồm nữa. Lâu nay, nhà nước và đảng mãi lo ổn định chính trị, mà quên nguyên lý kinh tế chính trị học là: kinh tế quyết định chính trị.

Không ai muốn giành quyền chính trị của đảng cả. Nên đảng và nhà nước cần phải hiểu mình, thắng được tham vọng của mình, thì mới mong cứu được vận mệnh quốc gia. 

Trong tất cả mọi chiến thắng, chiến thắng lấy bản thân mình là khó nhất. Không biết đến bao giờ thì đảng và nhà nước mới hiểu được điều này?

Asia Clinic, 19h02', ngày thứ Sáu, 22/4/2011

Đăng nhận xét

0 Nhận xét