CHIẾN TRANH BẮT ĐẦU TỪ CHÍNH KHÁCH

Ngày đăng: [Thursday, September 01, 2011]
Ngày mai là ngày kỷ niệm lần thứ 66 ngày Việt Minh cướp chính quyền khai sinh ra một nửa nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Lịch sử dân tộc sang một trang mới đầy máu và nước mắt. Để nhìn lại lịch sử một cách thấu đáo, tôi xin lấy một nửa câu nói của tướng Williams Westmoreland làm chủ đề cho entry này: "Chiến tranh không bắt đầu từ người lính. Chiến tranh bắt đầu từ các chính khách"

Entry này không có gì ngoài 3 mục đích, thứ nhất là lưu lại lịch sử trung thực. Thứ hai là nhắc nhở các thế hệ người Việt hãy nhìn chiến tranh đúng với bản chất của nó để có tư duy đúng cho tương lai. 

Và mục đích cuối cùng là nhắc nhở các sử công và các chính khách Việt Nam hãy vì đại nghiệp dân tộc mà làm với lương tâm, danh dự hơn là vì các mưu đồ đen tối của chính khách. Vì sao môn lịch sử thi vào đại học khối D năm nay có tỷ lệ điểm không cao vậy? Có phải một phần rất lớn của trách nhiệm các chính khách và các sử công?
 Phần 1 của Chiến trường Việt Nam: Điện Biên Phủ - Sự kế thừa

Phần 2 của Chiến trường Việt Nam: Cuộc chiến tranh không tuyên bố

Phần 3 của Chiến trường Việt Nam: Chiến lược tìm và diệt
Phần 4 của Chiến trường Việt Nam: Sự thách thức trong vùng tam giác sắt

Phần 5 của Chiến trường Việt Nam: Đếm ngược thời gian tết (1968)

Phần 6 của Chiến trường Việt Nam: Cuộc nổi dậy năm 1968

Phần 7 của Chiến trường Việt Nam: Chiến tranh ở khu phi quân sự
Phần 8 của Chiến trường Việt Nam: Vây hãm Khe Sanh

Phần 9 của Chiến trường Việt nam: Cuộc chiến trên bầu trời

Phần 10 của Chiến trường Việt Nam:  Không ngừng không kích

Phần 11 của Chiến trường Việt Nam: Hòa bình trong danh dự

Phần cuối của Chiến trường Việt Nam: "Bắc Nam sum họp một nhà"

Asia Clinic, ngày thứ Năm, 17h16', 01/9/2011

Đăng nhận xét

0 Nhận xét