LO NGẠI

Ngày đăng: [Monday, June 22, 2009]

Hôm nay Vietnamnet đưa tin về tình trạng công nhân Trung Quốc làm việc tại Nghi Sơn, Thanh Hóa vi phạm pháp luật Việt nam liên tục 6 tháng qua, nhưng vụ việc bây giờ mới nói. Bổng dưng lo ngại lại đến.

Trung Quốc đã lấn biển, rồi chiếm lĩnh các hợp đồng xây dựng béo bở, rồi đến Tây nguyên làm Bauxite, một dự án mà các tầng lớp trong xã hội rất lo ngại cho tương lai đất nước. Bây giờ, đến chuyện họ đến ở nhờ nhà ta kiếm cơm mà con đánh, bắt người của ta nhưng các cơ quan pháp luật của ta mãi đến 6 tháng vẫn chưa can thiệp.

Dân trong nước thì rất dễ dàng phạm pháp, nhưng ...

Đăng nhận xét

0 Nhận xét