GIẢI QUYẾT QUỸ LƯƠNG

Ngày đăng: [Sunday, August 30, 2009]

Hôm nay đọc bài báo Thuế của ... cửu vạn trên báo Đất Việt, mới hay là tại sao quỹ lương của nhà nước khó lòng làm tăng lương cho cán bộ, công nhân viên chức. Mỗi lần tăng lương của cán bộ - công nhân viên chức chỉ trên giấy tờ thôi thì y như là hàng hóa trong nước đã tăng trước rồi.

Hãy khoan nói đến sự cồng kềnh của bộ máy hành chính, thay vì phải chỉ trả lương cho 1 người, thì phải trả cho 4 người. Thay vì chỉ cần 1 chiếc chuyên cơ cho 1 lãnh đạo tối cao, thì cần đến 4 chuyên cơ. Hãy xét đến hệ lụy của việc lương và tha hóa là người cán bộ, công nhân viên chức nào mà sống liêm chính thì nghèo khổ suốt đời. Sự kiên nhẫn của con người luôn có một giới hạn cho phép. Nó tùy theo mức độ lòng tự trọng và giáo dục tự thân nhiều hay ít. Nhưng, chung qui lại bất kỳ cái gì ở trên đời này đều có giá của nó. Anh đạo cao đức trọng thì giá cao, tôi đạo mỏng đức hèn thì giá thâm thấp tý. Cuối cùng tham nhũng và tha hóa một phần xãy ra cũng từ chế độ lương thấp và luật chưa nghiêm minh mà ra cả. Một bài toán khó mà tới nay chưa tìm ra lời giải đáp.

Hay là có một luật bất thành văn là: Cứ phiên phiến với nhau về luật lệ, lương cứ để thấp và kinh tế thị trường tự do sẽ tự điều chỉnh mức lương cho mỗi người trong xã hội? Nếu thế thì ấy là do cái văn hóa nền duy tình trong giải quyết vấn đề cần duy lý. Nhìn xa hơn nữa ở tầm xã hội, nó lại là nạn nội xâm ghê gớm đối với đất nước và dân tộc. Nhìn xã hội hôm nay có bao nhiêu vấn đề đau nhức, nhưng cuối cùng của sự đau nhức đó lại chỉ chung quy vấn đề là giải quyết lương của CB-CN-VC và luật pháp nghiêm minh trong xử lý tha hóa và tham nhũng.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét